Inschrijvingen

Search
Close this search box.

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
 • welke gegevens verzamelen we?
 • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Sint-Johannaschool vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door https://sint-johanna.be  verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om deze websites te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van onze schoolwebsite overeenkomstig de verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als AVG genoemd, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken via onze website (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel:de vlotte behandeling van jouw vraag
Persoonsgegevens:naam en e-mailadres
Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?via invullen van het contactformulier op de website of via contactname met ons per mail
Bewaartermijn:max 2 jaar
Categorie ontvangers:school 

Ons cookiebeleid

Je kan ons cookiebeleid terugvinden op deze pagina.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.  Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar. 

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met info@sint-johanna.be

Scroll naar boven