Inschrijvingen

Search
Close this search box.

Schoolvisie en pedagogisch project

Schoolvisie en pedagogisch project

Visie op school
 

Onze school verwelkomt elke leerling, wat zijn talenten, levensbeschouwing of achtergrond ook mogen zijn.

Onze school is een school, waar vanuit de christelijke principes geleerd en geleefd wordt.

Pedagogisch project

Ontwerp zonder titel (27) (Aangepast)

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de Raad van Bestuur van de VZW Sint Johannaschool. Het draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school en daarom beslist het bestuur over de belangrijkste zaken die te maken hebben met de organisatie van de school. Hiervoor luistert het schoolbestuur naar de ideeën die de directie en het team hebben uitgewerkt. Zij zijn immers de specialisten van het pedagogisch beleid. Bijkomend denkt het bestuur samen met de directie na en beslist het over mogelijke samenwerkingsverbanden met andere scholen.
Het schoolbestuur schenkt veel aandacht aan de schoolgebouwen en de infrastructuur. Uiteraard is daarbij de financiële draagkracht van de school een belangrijk aandachtspunt.
Bij uitstek probeert het schoolbestuur de goede werking van de school te ondersteunen met veel aandacht voor het welzijn van het team en de kinderen.

Als plagen pesten wordt

Als plagen pesten wordt

In de Sint-Johannaschool hechten we veel waarde aan een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen. We proberen op alle mogelijke manieren pestgedrag te voorkomen en aan te pakken. We aanvaarden geen enkele vorm van pesten en nemen alle meldingen serieus.

Als u te maken heeft met pesten of getuige bent van zo’n gedrag, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze zorgcoördinator. 

Schoolreglement

Schoolreglement

Je kan het schoolreglement  van 2023-2024 downloaden via onderstaande knop.

Ontwerp zonder titel (28)

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is een groep vrijwillige enthousiastelingen met een grote diversiteit aan vaardigheden.  Hoe verschillend we als leden ook zijn, naast een kind dat schoolloopt op de Sint-Johannaschool, hebben wij nog 1 ding gemeen:
 
 

We vinden SAMEN OPVOEDEN ZOVEEL FIJNER!


De ouderraad vormt op die manier de schakel in de ketting tussen u, de ouders, de kinderen en de school.

Op de schoolkalender vindt u onze geplande activiteiten terug.

Scroll naar boven